Choose language

Tänk på att din hyra ska vara betald senast den siste vardagen i varje månad. Det gäller även om du har inte fått någon hyresavi.

Om du inte betalar hyran i tid kan Visma, på din hyresvärds begäran, ansöka om att du ska avhysas från din lägenhet. Ett annat ord för avhysning är vräkning, dvs du tvingas att flytta från din lägenhet.

Logga in på Mitt Ärende för att betala.

När du får ett brev från Kronofogden så finns det med ett delgivningskvitto. 

Det är viktigt att du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Kronofogden. 

Att du skriver under delgivningskvittot är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i brevet. Det är ett kvitto på att du tagit emot brevet som Kronofogden skickat. Om du inte skickar in delgivningskvittot söker en delgivningsman upp dig hemma eller på din arbetsplats för att få kvittot underskrivet.

Om du inte betalar hyran eller bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om att du ska vräkas från din lägenhet. Ett annat ord för vräkning är avhysning.

 
Tillbaka till vanliga frågor & svar