Choose language

Klagomål – höra av dig om det är något du inte är nöjd med

Om du anser att Visma Amili handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål handläggs skyndsamt och i normala fall ska svar erhållas inom fem arbetsdagar.

Klagomålsansvarig nås på e-post klagomal@amili.se alternativt på adress:

Visma Amili AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1173
251 11 Helsingborg.

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du begära att överordnad hos Visma Amili omprövar klagomålet. Omprövningsbegäran ställs till klagomålsansvarig som vidarebefordrar till överordnad.

Ytterligare sätt att få klagomål prövade

Vid missnöje med Visma Amili slutliga beslut kan du kontakta Svensk Inkasso/Inkassonämnden eller begära att vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen öppnar tillsyn i ärendet.

Vill du få ytterligare hjälp med ditt klagomål kan du få vägledning av någon av följande kontakter

Kommunala konsumentvägledningen 

För allmänna upplysningar och råd angående skulder kan du även vända dig till kommunernas konsumentvägledning. Du hittar kontaktuppgifter till kommunala konsumentvägledare www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se