Choose language

Om du har fått ett brev från Visma som du anser inte stämmer så behöver du kontakta oss, tel 0771-23 24 00, och meddela oss detta.  Du behöver även ge oss en förklaring till vad som är felaktigt. Vi kommer då meddela dig om det är något du själv behöver göra.

Det kan vara olika anledningar till att du inte fått din faktura. Du kan efterfråga en fakturakopia genom att logga in på Mitt Ärende eller ring oss, tel: 0771-23 24 00, så hjälper vi dig.

Kontakta oss så tittar vi på det!

Ring Kundtjänst, tel 0771-23 24 00 eller logga in på Mitt Ärende för att chatta/prata med en kundtjänstmedarbetare om ditt ärende.

Om din betalning är bokförd samma dag eller efter utskick av inkassokrav så kommer du få ett separat inbetalningskort på inkassokostnaden.

Om din betalning är bokförd innan inkassokravet skickades kan du logga in på Mitt Ärende och ladda upp din betalningsbekräftelse, så tittar vi på det.

Om ärendet gäller bostad: så avslutas restkrav om fullbetalning av kapitalbeloppet bokförs samma dag eller dagen efter inkassokrav skickats. Detta skiljer sig åt från vanliga inkassokrav där restkrav kvarstår om betalning bokförts samma dag som inkassokrav skickats, eller senare.

Om du anser att Visma Financial Solutions handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomål handläggs skyndsamt och i normala fall ska svar erhållas inom fem arbetsdagar. Klagomålsansvarig nås på e-post klagomal.vfs.se@visma.com alternativt på adress

Visma Financial Solutions AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1173
251 11 Helsingborg.

Är du inte är nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du begära att överordnad hos Visma Financial Solutions omprövar klagomålet. Omprövningsbegäran ställs till klagomålsansvarig som vidarebefordrar till överordnad.

Om du anser att din skuld är felaktig måste du bestrida skulden, helst skriftligt, samt ange anledning till varför du anser att skulden är felaktig. Ärenden kan även bestridas muntligt via telefon.

Du kan välja att bestridande per brev eller logga in via Mitt Ärende

Om ärendet gått vidare till Kronofogden kan det inte bestridas hos oss längre.