Choose language

Invändningar mot ditt ärende

Anser du att ett krav är oriktigt i sak ska du framföra din invändning genom att logga in på Mitt Ärende eller kontakta oss via telefon. Glöm inte att ange referensnummer. 

 

Processen vid Bestridande

När du bestrider ett krav innebär det att du officiellt ifrågasätter eller motsätter dig det påstådda kravet eller skulden. Processen för att bestrida ett krav kan variera beroende på jurisdiktion och de inblandade parternas avtal. Här är några vanliga steg som kan följa efter att du har bestridit ett krav:

  1. Mottagande av bestridan: Den som har framställt kravet kommer att ta emot din bestridan. Det kan vara en organisation, ett företag eller en individ som försöker driva in en skuld från dig.

  2. Utredning och svar: Efter att ha mottagit din bestridan kan den andra parten genomföra en utredning för att granska grunderna för ditt motstånd. De kan svara på din bestridan genom att ge ytterligare information eller försöka förhandla om en lösning.

  3. Alternativ för lösning: Parterna kan överväga alternativa metoder för att lösa tvisten, såsom förhandlingar, medling eller skiljeförfaranden. Dessa förfaranden syftar till att undvika en fullständig rättslig process.

  4. Rättslig process: Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar eller andra alternativa metoder kan den eskalera till en rättslig process. Detta kan innebära att ärendet hamnar i domstol, där en domare kommer att fatta beslut baserat på de presenterade bevisen och argumenten från båda parter.

  5. Dom eller överenskommelse: I slutändan kommer tvisten att avslutas genom antingen en dom från domstolen eller genom en överenskommelse mellan parterna. Om saken går till domstol, kommer domstolen att fatta ett beslut som båda parter måste acceptera.

Det är viktigt att notera att konsekvenserna av att bestrida ett krav kan variera, och det är alltid bäst att söka juridisk rådgivning för att förstå dina specifika rättigheter och skyldigheter i det aktuella sammanhanget.