Om du blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägeriförsök ska du omedelbart kontakta oss. 

Vi rekommenderar att du även gör en polisanmälan och kontaktar din bank så snart som möjligt.