Choose language

Det är viktigt att du betalar så fort du kan eller kontaktar oss för att hitta en lösning. Ju längre du vänta ju fler kostnader tillkommer och din el kan komma att stängas av. 

Här kan du se alla steg samt se vilka de tillkommande avgifterna är.

Det är en uppmaningskostnad som tas ut enligt ellagens 11kap för privatpersoner. En sådan kostnad tillkommer när ärendet avser ett pågående el-abonnemang.

Det finns ett undantag och det är hyresskulder och då gäller det att om Visma Amili har skickat ett inkassokrav senast samma dag som hyran betalades, det vill säga den dag betalningsuppdraget kom in till Plus- eller Bankgirot eller den dag hyran betalades på post- eller bankkontor. Visma Amili har då rätt att kräva betalning för inkassokostnad som uppstått.
 

Tänk på att en betalning anses fullgjord först då den bokförs av Plus- respektive Bankgiro.

Logga in på Mitt Ärende för att se din aktuella skuld och vad du har kvar att betala.

 

Visma har skickat ett delgivningskvitto som måste signeras och returneras. Från delgivningsdatumet har du tre veckor på dig att betala utan att riskera frånkoppling. Returneras inte delgivningskvittot i tid går ärendet vidare till en delgivningsbyrå, vilket medför ytterligare kostnader för dig.

Det flesta elbolag godkänner delbetalningar. Vanligen tre månader. En avbetalningsplan kan läggas upp efter att du är delgiven. Om elbolaget inte godkänner delbetalningar har du tre veckor på dig att fullbetala ärendet från delgivningsdatumet.

 

Det framgår ett datum på utskicket efter vilket frånkoppling sker. Fullbetalning behöver inkomma omgående och kvitto ska mailas eller faxas enligt informationen på brevet. I detta skede godkänns inga uppgörelser om delbetalningar eller anstånd.

 

Till- och frånkopplingar sköts av elnätsbolaget. Efter att Visma Amili har beställt tillkopplingen är det upp till elnätsbolaget när tillkopplingen sker.

Tillbaka till vanliga frågor & svar