Choose language

Vad händer om jag inte betalar min elfaktura?

Om du inte betalar din elfaktura i tid riskerar du att din skuld ökar med extra kostnader och att elen stängs av. Elleverantörernas sätt att hantera obetalda elfakturor på skiljer sig något, men här beskrivs i stora drag vad det kan innebära om du inte betalar din elfaktura.

 

Att inte betala elfakturan kan innebära följande:

Påminnelse

1. Påminnelse

En påminnelse skickas när fakturan har förfallit till betalning. Det vill säga att sista betalningsdag har passerat och fakturan fortsatt är obetald. När påminnelsen skickas tillkommer det en avgift på 60 kr. Om skulden inte betalas kommer ärendet gå vidare till inkasso.

Påminnelseavgift: 60 kr

 

Inkassokrav

2. Inkassokrav

Beroende på elskuldens storlek skickas efter påminnelse ett vanligt inkassokrav eller ett inkassokrav med uppmaning. I uppmaningen finns information om att elen kan komma att brytas om räkningen inte betalas omgående. Har du fått en uppmaning innebär det i praktiken att processen att stänga av strömmen kommer att ske i snabbare takt.

Detta innebär en extra avgift om 180 kronor samt en kostnad på 200 kronor för uppmaning. Dessa avgifter läggs på din befintliga skuld. Du har 14 dagar på dig att betala eller komma med invändningar.

Om du väljer att inte betala ditt inkassokrav med uppmaning går processen vidare direkt till delgivning och kommer att medföra ytterligare kostnader och avgifter.

Inkassoavgift: 180 kr
Uppmaningsavgift: 200 kr

3. Underrättelse, mottagningsbevis och socialnämnden

Underrättelse

Underrättelse innebär att du informeras om att elen kan komma att brytas. Med underrättelsen kommer ett mottagningsbevis samt information om att ett brev skickats till socialnämnden.

Underrättelse: 250 kr

Mottagningsbevis

Med underrättelsen kommer också ett mottagningsbevis. Skriv under, bekräfta att du mottagit underrättelsen och skicka sedan tillbaka den.. Om vi inte får något mottagningsbevis kommer du automatiskt hamna i steget delgivning vilket innebär extra kostnader.

Mottagningsbevis: 90 kr

Socialnämnden

Även socialnämnden informeras i samband med underrättelse, vilket också medför en extra avgift.

Socialnämnden: 150 kr
Delgivning

4. Delgivning

Om inkassokrav med uppmaning inte betalas, eller om Mottagningsbeviset inte sänds tillbaka kommer du att bli delgiven. Antingen via personlig delgivning, spikning, kungörelse eller surrogatdelgivning. I praktiken handlar det om att vi måste säkerställa att du har fått denna information och är medveten om konsekvenserna. Om vi inte fått det bekräftat tidigare i processen måste det ske genom delgivning. Delgivning innebär extra kostnader för dig. 


Delgivningsman: 1 250 kronor
Om du ej går att nå i hemmet


Delgivning via kungörelse eller spikning: 1 000 kr

 

Frånkoppling av el

5. Frånkoppling av el

Frånkoppling av el, alltså avstängning av elen på adressen är det sista steget i processen. Detta, om elräkningen och de tillkommande kostnaderna inte är betalda efter påminnelse, inkassokrav, uppmaning/underrättelse och delgivning.

Om det går så långt att frånkoppling måste ske innebär det extra kostnader för dig beroende på vilket förfarande som varit. 

Har du obetalda elräkningar – kontakta oss i tid, innan de extra avgifterna blivit för stora, så ser vi tillsammans på om det finns möjlighet för avbetalningsplan. 

 

Frånkopplingskostnad: Varierande

Bra att veta!

Tillkoppling av el

Tillkoppling av elen sker när skulden är betald. Ytterligare kostnad tillkommer för arbetet. I vissa fall kan vi begära in säkerhet eller förskott.

Tillkopplingskostnad: Varierande

 

Hur kan jag undvika onödiga kostnader?

Betala din skuld innan förfallodagen med inbetalningskortet du fått ifrån oss. Du kan även logga in på Mitt Ärende för att se hela din skuld samt ansöka om avbetalningsplan. Använd BankID eller den inloggningskod som står på din faktura.

Har du frågor eller invändningar är det viktig att du kontaktar oss så snart som möjligt föra att undvika ytterligare kostnader.

Extra kostnader vid utebliven betalning*

Påminnelseavgift**: 60 kr
Inkassokostnad**: 180 kr
Uppmaning: 200 kr
Underrättelse, bristande betalning: 250 kr
Mottagningsbevis: 90 kr
Brev till socialnämnden: 150 kr
Delgivningsman (Om ej mottagningsbevis skickats in): 1 250 kr
Delgivning via kungörelse eller spikning: (Om du ej går att nå i hemmet) 1 000 kr
Avgifter hos Kronofogden: 680 kr
Utmätning: 600 kr
Från- och tillkopplingskostnad: Varierande
Dröjsmålsränta enligt avtal: Varierande

*Beloppen är schablonkostnader och inte reglerade och kan därför variera

**Reglerad kostnad