Choose language

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som rör påminnelse eller ditt inkassokrav.

5532825_mail_chat_message_email_text_envelope_messages

1. Faktura

När du har fått en faktura framgår det vilket belopp som ska betalas, vilket datum samt till vilket konto betalning skall ske. Det är viktigt att betala en faktura i tid för att slippa tillkommande kostnader så som påminnelseavgift.

Din faktura kan skickas av Visma Amili eller direkt från företaget. 

5524449_postage_email_envelope_mail_message_open

2. Påminnelse

En påminnelse skickas när fakturan har förfallit till betalning. Det vill säga att sista betalningsdag har passerat och fakturan fortsatt är obetald. När påminnelsen skickas tillkommer det en avgift på 60 kr. Om skulden inte betalas kommer ärendet gå vidare till inkasso.

Påminnelseavgift: 60 kr

5532853_mail_chat_message_email_text_open_envelope

3. Inkassokrav

Ett inkassokrav skickas när påminnelsen och fakturan inte är betald. Om skulden inte betalas eller bestrids riskeras ärendet att överlämnas till Kronofogden. Därför är det viktigt att betala ett inkassokrav snabbt. Kan man inte betala i tid kontaktar man Visma och försöker komma överens om en lösning, till exempel en avbetalningsplan.

Inkassoavgift: 180 kr

Bra att veta!

Det kan tillkomma en avgift vid köp mot faktura. Läs noga i avtalet innan du handlar på faktura.
I de flesta fall har företaget ingen skyldighet att skicka en påminnelse innan inkassokrav. Många företag väljer ändå att göra det.
Ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning. Men om ärendet går vidare till Kronofogden för ett betalningsföreläggande finns risken.
5524415_stationery_write_ui_interface_office_pencil_edit

4. Kronofogden

Om skulden inte betalas överlämnas den till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande som kan resultera i en betalningsanmärkning. Kronofogden skickar ett krav om betalning samt ett delgivningskvitto som ska returneras påskrivet. När skulden är slutbetald återkallas ansökan hos Kronofogden. Om du inte betalar och inte invänder mot skulden leder det till en betalningsanmärkning. Observera att Kronofogdens kostnader måste betalas innan ärendet kan återkallas.
Kronofogdekostnad: 680 kr

Efter utslag görs en utmätning och då tillkommer 600 kronor i ytterligare kostnad.
Utmätningskostnad: 600 kr


Vid bostadsärenden:
Kostnad för betalningsföreläggande med uppsägning är 300 kr ansökningsavgift och 420 kr eller 190 kr (SKR) ombudsarvode.

Ansökningsavgift: 300 kr 

Ombudsarvode: 420 kr eller 190 kr (SKR)

5524490_notification_alarm_time_reminder_clock-1

5. Gammal skuld

Om du har en gammal skuld som inte är betald bevakas den av Visma Amili och kommer att krävas in när det finns betalningsmöjlighet. Det betyder att du med jämna mellanrum kommer att få brev från oss tills dess att skulden är betald. Dröjsmålsränta debiteras tills skulden är slutbetald. Det är viktigt att notera att detta innebär att din skuld inte kommer att preskriberas. 

Bra att veta!

En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att få lån, hyra bostad, skaffa telefonabonnemang och liknande.
Har du en digital brevlåda så som Kivra, kommer bevakningsbreven att skickas dit.